Jak podnikat anonymně

Jde to vůbec? Ale ano, anonymní podnikání je za určitých podmínek docela dobře dostupné

V tuzemsku tohle dost dobře dostupné není, ale anonymní podnikání díky zahraniční firmě už je jednou z možných variant. Anonymní vlastnictví společnosti (off-shore) umožní platit velmi nízké nebo nulové daně, stejně tak nebývá podmínkou vedení účetnictví nebo daňové přiznání. Celkové náklady na provoz firmy klesnou na naprosté minimum. Možnosti jsou tu v zásadě dvě – společnost s ručeným omezením nebo akciová společnost.

Anonymita rovná se bezpečí, nikdo nebude vědět, že tu či onu firmu vlastníte právě vy

Jak podnikat anonymně? Od roku 2014 je celková situace o něco složitější, díky novému právnímu řádu v ČR není možné vydávat listinné akcie na majitele, což byla dříve běžná praxe. Akciové společnosti jsou nyní o poznání čitelnější, držitel akcií nemůže zůstat anonymní – akcie musí být vedeny na jméno.

Velkou novinkou jsou v tomto směru takzvané kmenové listy, díky nimž je možné udržet vlastníka společnosti v utajení. Podobného principu zatím využívá asi procento z celkového počtu firem, jejich počet ale postupně narůstá. Kmenové listy mají ale určitá negativa, finanční toky lze uskutečnit jediným podpisem, bez přijetí zvláštních opatření ale majitel nikdy neví, kdo bude jeho společníkem.

Jak podnikat anonymně? Hlavně tak, aby o tom přímo nevěděl finanční úřad vaší země

Kmenový list je totiž převoditelný bez omezení, převod obchodních podílů je tak výrazně zjednodušen. K vyřešení otázky, jak podnikat anonymně, je také nutné mít anonymní (nebo také offshore) bankovní účet. Anonymita sice nikdy nemůže být zcela stoprocentní, mnoha podnikatelům ale jistě postačí, že banka nemusí údaje o takovém účtu poskytnout finančním nebo vládním úřadům. U průměrné české banky nic podobného nefunguje, ale v daňových rájích existují různé peněžní ústavy, které mají s podobnými věcmi dlouholetou zkušenost.